06 - 255 755 75
info@pax-mediation.nl

Mediation

Wat doet een mediator

Een mediator begeleidt partijen zorgvuldig bij hun conflict, als objectieve en onafhankelijke derde, met als doel de verstoorde communicatie tussen partijen weer op gang te helpen, ze samen naar hun geschil te laten kijken om daarna gezamelijk, rekening houdend met alle belangen, te zoeken naar een werkbare en blijvende oplossing waar partijen achter staan. 

Wanneer mediation

Bent u in een conflict geraakt waar u zelf niet uitkomt, is uw vertrouwen geschaad en heeft dit een enorme impact op u en uw omgeving? Mediation is een uitstekende optie wanneer partijen bereid zijn tot gezamelijk overleg en zelf verantwoordelijk willen zijn voor het vinden van een werkbare oplossing voor hun geschil. Mediation geschiedt op basis van vertrouwelijkheid en vrijwilligheid maar is niét vrijblijvend.
Een mediatior kan worden ingezet bij conflicten binnen (gezinnen en) families, conflicten over een nalatenschap, arbeidsconflicten tussen werknemers en/of leidinggevenden of bij een burenruzie.
Niet alleen de directe invloed van partijen op het eindresultaat, maar ook de tijdswinst en de kostenbesparing die dit met zich meebrengen zijn pluspunten van mediation. 

Werkwijze

Wanneer beide partijen hun geschil via mediation willen oplossen, wordt een mediation-overeenkomst opgesteld tussen partijen en de mediator. Deze overeenkomst bevat een globale omschrijving van de kwestie, de inspanningsverplichting, de geheimhouding en de neutraliteit van de mediator. Deze overeenkomst wordt vooraf toegestuurd en ondertekend geretourneerd. Daarna zullen beide partijen op een neutrale plaats worden uitgenodigd waar in een veilig klimaat de gesprekken zullen plaatsvinden.
Vervolgens worden gemaakte afspraken tussen partijen vastgelegd in een vaststellings-overeeenkomst, waaraan beide partijen gebonden zijn.


De voordelen van mediation

• Deskundige procesbegeleiding
• Mediator neutraal en onpartijdig
• Beide partijen worden gehoord
• Verdere escalatie wordt voorkomen
• Vrijwillig en vertrouwelijk
• Ruimte voor emoties
• Snelle oplossing, waardoor kostenbesparend
• Partijen optimaal betrokken bij besluitvorming
• Gericht op een win-win resultaat
• Gezamelijk gedragen (creatief) eindresultaat