06 - 255 755 75
info@pax-mediation.nl

Nalatenschapsbegeleiding

“Nalaten in harmonie
is de meest waardevolle erfenis!”

Uw eigen nalatenschap

In de praktijk is er vaak behoefte om bij leven al na te denken over wensen en praktische zaken met betrekking tot uw nalatenschap. Zo weet u dat uw toekomstige erfenis bij de juiste personen terechtkomt en dat u uw dierbaren zo goed mogelijk geïnformeerd achterlaat in een moeilijke en verdrietige periode. Centraal staat onder meer een persoonlijk levensdossier waarin uw persoonlijke wensen staan, bijvoorbeeld rondom uw uitvaartplechtigheid, uw financiële situatie en uw verzekeringen. Ook worden belangrijke stukken, zoals een koopakte van uw woning, een hypotheekakte, een testament, een levens- of uitvaartverzekering opgenomen. Tijdens het samenstellen van uw levensdossier met alle essentiele gegevens komt u er wellicht achter welke zaken beter geregeld kunnen worden. Dan kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn een notaris te bezoeken voor een (levens)testament

De nalatenschap van een dierbare

Wanneer een naaste is overleden, komt er veel op u af en moeten er allerlei administratieve en juridische zaken worden geregeld. Juist in deze emotionele periode zorgen de onbekende materie van het afhandelen van een erfenis -en soms de familieverhoudingen- voor onrust of zelfs conflicten onder de erfgenamen. U begeleiden bij de afhandeling van de nalatenschap, van ondersteuning op de achtergrond tot aan het compleet uit handen geven hiervan, behoort tot de mogelijkheden. Het inschakelen van een professionele onafhankelijke nalatenschapscoach helpt mogelijke irritaties bij nabestaanden te voorkomen.   

Uw administratie

Wanneer bij het opstellen van een levensdossier of na een overlijden blijkt dat de administratie niet of maar gedeeltelijk op orde is, kan een professionele nalatenschapscoach u hierin begeleiden. Samen stellen we orde op zaken zodat er inzicht en overzicht ontstaat, weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden en er door emoties geen zaken over het hoofd worden gezien. Zeker als uw partner voorheen de administratie deed kan praktische ondersteuning welkom zijn.

Werkwijze

Graag kom ik bij u langs, in uw eigen vertrouwde omgeving, voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen we inventariseren welke wensen u heeft en wat ik daarin voor u kan betekenen. Naar aanleiding hiervan maken we afspraken en leggen deze schriftelijk vast. Vanzelfsprekend houd ik u van de voortgang op de hoogte en mochten er zich eventueel onvoorziene zaken voordoen informeer ik u direct.

Er vindt een persoonlijk eindgesprek plaats wanneer de opdracht is afgerond zodat we er samen van overtuigd zijn dat we de opdracht als afgesloten mogen beschouwen.

Ik ben erfgenaam, wat nu?

Datgene wat men achterlaat na overlijden wordt nalatenschap of erfenis genoemd.
Iedereen laat wat na. Dit kunnen bezittingen zijn zoals geld of een woning, maar ook schulden zoals een hypotheek of krediet. U bent niet verplicht een erfenis te aanvaarden; het is verstandig eerst na te gaan waaruit de nalatenschap bestaat.

ERFENIS VERWERPEN

U kunt een erfenis verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de erfenis en wordt niet betrokken bij de afwikkeling.
U ontvangt helemaal niets uit de nalatenschap, ook géén dingen met een emotionele waarde, maar u bent ook niet aansprakelijk voor de schulden.

ERFENIS ZUIVER AANVAARDEN

Als u een erfenis zuiver aanvaard, heeft u recht op alle bezittingen, maar bent u ook aansprakelijk voor alle schulden van de overleden persoon. Een uitzondering hierop is de studieschuld van de overledene.
Let op dat u de erfenis niet per ongeluk zuiver aanvaardt! Dit kan bijvoorbeeld al door geld op te nemen van de bankrekening, door waardevolle spullen mee te nemen uit de woning van de overledene of door een schuldeiser te betalen met eigen geld.

ERFENIS BENEFICIAIR AANVAARDEN

Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, geeft u eigenlijk aan dat u de erfenis alleen accepteert wanneer de bezittingen groter zijn dan de schulden. Schuldeisers kunnen u niet aanspreken op openstaande schulden.
De nabestaanden ontvangen hun deel wanneer zeker is dat alle schulden zijn afbetaald. Minderjarigen moeten een erfenis altijd beneficiair aanvaarden.